header
logo

Dis-kurs

8/9 2018 kl 11.00-15:00


Anders, från Dis, kommer och håller kurs i Dis.
Ta gärna med egen dator, för att lättare kunna följa med.

Ingen anmälan

Kostnad 30:- inkl. fika