header
logo
Vad händer till hösten!

I mitten av augusti kommer medlemsbladet.

Första helgen i september är det släktforskardagarna i Växjö.
Vi kommer att finnas på plats, för att visa upp föreningen och
informera/sälja Kullasläktböckerna. Ni hittar oss i monter 123.
SFD 2018

Sen kör vi igång med våra jourer som vanligt på onsdagar.

Två lördagar kommer Anders Lindberg och håller kurs i DIS.

Sista helgen i oktober blir det släktforskarhelg i Åsljunga.
Vi har redan det mesta av programmet klart, men det kan
tillkomma mer (hör av er om det är något önskemål om speciellt).
Läs mer i kommande tidning och under Evenemang här på hemsida.

Julmötet blir som vanligt på Restaurang Bryggan, i Höganäs.
I år kommer Johan Lundin och håller föredrag om
"Den patriarkaliska bruksorten".

Alla uppgifter om datum/klockslag och anmäl hittar ni i medlemstidningen
eller här på hemsidan under Evenemang.

Ha en fortsatt skön sommar

Publicerat av 2018-07-18 av Anette Olsson
Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokollet från 2018-03-12 finns nu att läsa under Årsmöte

Publicerat av 2018-04-02 av Martin Brandt
Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelsen för 2017 finns nu att läsa under Årsmöte.

Publicerat av 2018-02-11 av Martin Brandt
Kullasläktens stamfaders y-DNA säkrat!

Under november förra året startade jag ett projekt med målet att fastställa Kullasläktens stamfader Nils Trulssons y-DNA haplogrupp genom tester av ättlingar. Inspirationen kommer från Peter Sjölunds motsvarande projekt kring Bureätten.

Med föreningens stora register över ättlingar och med Gunnar Perssons hjälp att hitta lämpliga personer att fråga har jag bekostat analyser av tre manliga ättlingar till tre av Nils Trulssons söner samt djupare analyser av ett av testerna.

Planen är att redovisa det hela i nästa bok om Kullasläkten och där berätta om Kullasläktens ursprung längre tillbaka i tiden än vad de skriftliga källorna kan ge oss.


/Martin Brandt

Publicerat av 2017-06-25 av Martin Brandt
Angående GDPR-lagen

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och adress.
Syftet med en sådan behandling är för att kunna upprätta ett medlemsregister.  

Dina uppgifter kommer att sparas så länge Du är medlem i föreningen.

Personuppgiftsansvarig är kassör Bernhard Agardh. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på bernhard@agardh.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Publicerat av 2018-06-10 av Gunnar Persson
Sida 1 2

Verksamhetsområde

Evenemang

5/9 2018
Kl 11.00-14:00

Kullasläkten
Kom och lämna uppgifter till Kullasläktböckerna
> Läs mer...


5/9 2018
Kl 18.00-21:00

Forskarträff
Birgitta & Anette
> Läs mer...


8/9 2018
Kl 11.00-15:00

Dis-kurs
Anders Lindberg hjälper till att komma igång med DIS
> Läs mer...


Lista alla evenemang...