header
logo

Från Svinnebäck till Kullagården

Vid Roskildefreden 1658 satt Truls Andersson som åbo på Svinnebäck. Han var skattebonde på egen gård. Han hade en stor släkt inåt landet mot Fleninge och Strövelstorp. Han tillhörde byalaget av folk längs kusten uppemot Lerberget och hade bl.a. vrakbärgning som en av sina uppgifter. Hans gård blev aldrig indelad under rytteriet och han slapp att ta befattning med bråkiga uppsvenskar eller tyska ryttare.

Svinnebäck blev tillsammans med tio andra gårdar anslagna till fyren på Kullaberg. Bönderna på dessa gårdar skulle under stora besvärligheter frakta kolen i öppna vagnar den långa vägen från Tinkarp till Kullafyren. Men kriget bryter åter ut mellan Sverige och Danmark och då blev han utkommenderad som strandvakt vid Viken och snapphanarna kom i båtar mot hamnen. Då kastade Truls sin musköt och gav sig iväg. Han ville inte skjuta mot sina landsmän, det kunde de fattige och egendomslösa göra, som inte hade något att förlora, men inte han, som hade hustru, barn och egen gård. Nej någon snapphane blev han aldrig fast han hade deras sympati. Han visste att det fanns ett livaktigt snapphanekompani på Kullaberg. 

Källa: Alf Åberg

 

 Truls Andersson var gift två gånger. Första gången med Sidse Jensdotter och hade med henne åtminstone en son Nils omkring 1645. Hustrun går tidigt bort och Truls gifter om sig med Boel Nilsdotter född omkring 1633 och får med henne en son som också döps till Nils omkring 1658. Det är denne Nils Trulsson d.y. som blir stamfader till Kullasläkten. 

Källa: Hans Arlock.

  

De 11 Lyktebönderna från Tyge Brahes tid. 

Enl. L. Falkmans förteckning över skånska handlingar av år 1845, utfärdades den 18 maj 1578 förläningsbrev till Tyge Brahe på några gårdar i Helsingborgs län, nämligen en gård i Pottmjöhult, en gård i Ornakärr, en gård i Görslöv, en gård i Jonstorp, en i Svanebeck, en i Ry, en i Ingelsträde och fyra i Skättekärr. Av dessa handlingar framgår också, att alla dessa hemmans var danska kronohemman.