header
logo

Ni som är Kullasläktingar eller bara intresserade, kom ner till oss i släktforskarlokalen på Linnégatan 15, Höganäs.
Vi kan då utbyta uppgifter, skanna in bilder eller komplettera med intressanta händelser som kan vara med i framtida Kullasläktböcker. Ni får mer än gärna även komma med rättelser och kompletteringar till redan utgivna böcker, det kommer så småningom att bli uppdaterade versioner i någon form.

Så här började arbetet med Kullasläktböckerna

Många av våra egna medlemmar i Kullabygdens Släktforskarförening och andra släktintresserade personer, har i många år bett oss att göra en bok om Kullasläkten.

 

Ungefär så här skrev Hans-Otto Pyk om Kullasläkten i medlemsbladet hösten 2001.
Många har sina rötter i denna släkt. Enligt Mandelgren skulle den vara den största släkten i Skåne. I realiteten får vi väl skriva en av de största. Ursprunget är hämtat ur ”Svenska Ättartal år 1894” av Örnberg, en av de stora föregångarna inom släktforskningen. Kullasläkten leder sitt ursprung till Kullagården uppe på Kullaberg. Gården som på den tiden låg till höger om de två gråstenslängorna, som med sina gavlar ligger till vänster om vägen innan man kommer fram till dagens Kullagård, som i dag är hotell, restaurang och säte för golfklubben.

Hit till den gamla gården kom en man från en av de s.k. lyktegårdarna Svinabeck/Svinnebeck eller som den i dag kallas Svanebäck. Han hette Truls Andersson, och hade fått arrende på Kullagården av grevinnan Sophia de La Gardie på Krapperup.

”Trulsz Anderszon af Svijnebeck effter hennes Nhåds accord Stetf Kulla gårdh i sin lijfstijdh får 200 D:r S:mt Stedhsmåhl”.
Efter Truls Andersson tog sonen i andra giftet Nils Trulsson över gården.

Det är detta som är upptakten till den stora Kullasläkten då Nils Trulsson, som var gift tvenne gånger, efterlämnade inte mindre än 15 barn. Det är dessa barns efterkommande vi sedan länge håller på att utforska, förhoppningsvis fram till våra dagar. Vi har fått god hjälp av andra forskares efterlämnade handlingar, såsom Johan Roslund och sonen Karl-Johan Roslund, Arthur Norrlöw, Kurt Bengtsson och Hans Arlock. Vår ambition är att så snart som möjligt få sammanställa allt detta material till en bok om just Kullasläkten.

Vårt första möte ägde rum den 30 januari 2002.

Vi insåg då att vi skulle behöva dela upp materialet på tre eller fyra böcker och de skulle innehålla högst 1000 sidor. Alla böcker kommer att börja med historien om Kullasläkten och var den kom från. Vi bestämde att vi skulle starta med det äldsta barnet till Nils Trulsson på Kullagården, Kirstina Nilsdotter som föddes 1687. Hon hade 13 barn, och vi har hittills registrerat drygt 5 000 personer som härstammar från henne. Detta kommer att bli innehållet i den första boken.

För närvarande är vi en grupp på 6 personer som träffas ungefär en gång i månaden. Vi sammanställer och kontrollerar riktigheten i uppgifterna som vi har i vårt arkiv. Vi söker också medel från olika fonder och bidragsgivare för att ekonomiskt kunna genomföra det här projektet.

 

Första boken klar till julen 2008

Det tog alltså nästan 7 år att få första boken i tryck och då hade det blivit nästan 9000 ättlingar till Kirstina. Intresset var stort och de första veckorna sålde vi över 200 böcker. Många upptäckte att deras släkt fanns med i boken och det tillkom massor med kompletteringar.

Andra boken kom ett och ett halvt år senare och då var Kullasläkten en välkänd släkt och många medlemmar och släktingar hade hjälpt till att lämna uppgifter för sina olika grenar vilket gjorde att denna bok blev mer komplett. I denna bok var det ättlingarna till Karna, född omkring 1690, som kom med och det blev 9500 personer.

På våren 2011 var "Kullasläken del 3" klar och där redovisades Annas, född omkring 1693, ättlingar som då var 6000 personer.

Efter dessa 3 barn fortsätter arbetet med att utforska de 10 resterande barnens efterlevande. Alla 10 överlever barnaåren men de har inte så många barn som de 3 första ”tror vi idag”. Vi kan också konstanterna att det blir mer än de 3-4 böcker som vi trodde i början, snarare 6 eller 7 böcker med c:a 900 sidor/band.

Nu har vi kommit till 2016 och då har det blivit ytterligare 2 böcker. Till julen 2013 kom "Kullasläkten del 4" med Truls ättlingar 7100 personer och del 5 kom ut i mars 2015 med Ingars 6900 ättlingar.

Kullasläkten del 1 såldes slut under 2015 och vi har därför beslutat att ge ut en uppdatering av denna men denna gång på ett USB-minne. Denna gren, Karnas, har då ökat från 9000 till 16500 ättlingar.

Lagom till julen 2016 var "Kullasläkten del 6"  klar, i den finns ättlingarna till Marna f. 1698 med 3130 ättlingar och Anders f. 1705 med 5270 ättlinar tillsammans 8400 personer + partner och deras föräldrar i samma bok.

Kullasläkten del 7 blev färdig till julen 2018. I denna bok är det  Rigels f. 1707 med 4680 ättlingar och Kerstis f. 1709 med drygt 3000 ättlingar som redovisas. Med partner och deras föräldrar så finns det c:a 19000 personer i denna bok.

I Kullasläkten del 8 blir det endast Nils Trulssons 10:de barn Boels född omkring 1708 efterkomande som får plats, c:a 7000 personer.


Se också under Artiklar:

När Truls Jonsson Kullberg blev anklagad för tidelag

När skepparen Truls Kullenberg lägrade prästens dotter

Verksamhetsområde

Evenemang

24/4 2019
Kl 14.00-17:00

Forskarträff
Birgitta & Doris
> Läs mer...


5/7 2019
Kl 11.00-15:00

Sommarsläktforskning
Öppet för Dig som vill passa på att forska. Mer info kommer längre fram.
> Läs mer...


6/7 2019
Kl 11.00-15:00

Sommarsläktforskning
Öppet för Dig som vill passa på att forska. Mer info kommer längre fram.
> Läs mer...


Lista alla evenemang...