header
logo

Släkten Luller från Smedstorp

I min ungdom hemma på Mölle hörde jag ofta talas om en man som hette Petter Luller.

I den lilla viken norr om hamnen finns en grupp kåser. En av dessa kallades nämligen för Petter Lullers Kås, men jag frågade då aldrig vem denne man var. Först 30–40 år senare då jag på allvar började släktforska fick jag svaret. Han hette Nils Petter Pålsson Luller. Det var inte alltid tillnamnet Luller fanns med i handlingar. Han bodde på Mölle läge nr 46. Detta hus låg på den tomt där senare sjökapten Tore Svensson byggde sitt hus.
Petter Luller var fiskare och sjöman. Han var född i Mölle 1853 13/6 och död i Bangkok 1905 14/9. Han var gift med Johanna Olsson från Krapparp nr 11. Fadern hette Pål Jönsson Luller och var född i Smedstorp 1820 28/5 men flyttade till Mölle och gifte sig med Bothilda Bengtsdotter från Mölle.
Petters farfar var Jöns Jönsson Luller född 1789 23/1 i Smedstorp nr 3 och farmor Bengta Persdotter född 1791 18/10 i Jonstorp. Jöns fader hette också Jöns Jönsson och moder Anna Persdotter. I nästa generation har vi Rusthållaren Jöns Olsson på Smedstorp nr 3 3/8 mtl, Det var ett kronohemman och Rusthåll under Norra regementet och Majorens Comp. Nr 102.

I dödsnotisen kan vi läsa följande:
1784 Maij d 29 jordkastades Ola Jönsson som d. 20 April drunknade tillika med Jöns Olsson Luller som ock bodde i Smedstorp, Hans Larsson i Rågåckra och Nils Hansson i Bräcke, då de skulle gå med en båt från Lerhamn til Skidengiera och det i godt wäder så at obegripeligen hwaraf båten kantade. Ola Jönsson som ensam är igienfunnen war 38 år gammal.
1784 Junij d 10 Jordkastades Jöns Olsson Luller ifrån Smedstorp som sama gång drunknade och blef igjenfunnen dagen efter wid Stenhagen, han war 62 åhr gammal.

Ovannämnde Ola Jönsson var också en son till Jöns Olsson Luller.

Hans–Otto Pyk

Tillbaka