header
logo

Från N. Danhult har en stor släkt utgått

(Ur medlemsbladet 1994. Här kommer mången släktforskare att finna sina rötter)

Avkomlingarna till åbon Per Jönsson, född 1673 och på Karl XII: s tid ägare av kronoskattehemmanet nr 1 i Norra Danhult, Väsby socken och Luggude härad, beräknas uppgå till tusen nu levande familjer enligt Kurt Bengtssons, Möllegården, beräkningar. De är spridda över alla fem världsdelarna och hör till alla yrken ooh samhällsklasser. I Kullabygden säges alla vara släkt med varandra och den som tar del av N. Danhult–släktens register, förstår orsaken till ett sådant påstående. Medlemmarna är särskilt rikt representerade i lantbrukarkretsar. Som ett exempel härpå kan nämnas att när en samarbetskommitté för någon av kullaböndernas producentföreningar i somras samlades, befanns att samtliga härstammade från N. Danhult utom en. Dennes hustru hörde emellertid till släkten. En sådan tillväxt och spridning är på intet sätt enastående. Det finns flera sådana släkter i Kullabygden. Detta försök till beskrivning av N. Danhult–släkten är dock av stort intresse för många kullabor.

Per Jönsson den förste gifte sig den 7 maj 1693 med Boel Helges dotter. Hennes far var antagligen åbon Helge Olofsson i N. Danhult vars fäder kan följas tillbaka genom flera generationer till mitten av 1500–talet. Det har konstaterats att sju av Per Jönssons nio barn ingick äktenskap och förde släkten vidare. Äldste sonen Helge, född 1694, och dottern Hanna, född 1706, har efter vad som hittills är känt endast efterlämnat barn varför den stora släkten kan delas upp på de övriga i fem huvudgrupper, härstammande från Nils, född 1697, Sissa 1703, Jöns 1706, Anders 1719 och Karna 1722.

Sonen Nils Persson
blev åbo i Svedberg och hade med hustrun Tora Bengtsdotter barnen Jöns, Pål, Jöns och Hanna av vilka Pål och Hanna efterlämnat arvingar. Pål blev åbo i Rysshus, en urgammal by i Välinge socken. Hans söner Nils och Tufve fick tillnamnet Ryss efter Rysshus. Tufve Ryss blev åbo och kvarnägare i V. Kattarp per Mjöhult och från honom kommer namnet Ryssmöllan. Några av hans efterkommande har tagit namnet Roslander, Rysslander, Rysen och liknande. Nils Rysen har i sin tur gett gårdsnamnet Nerysminne. En av sönerna var den kände fotografen Petter Svedenberg (efter Svedberga Kulle) i Väsby. Dennes tre sondöttrar blev gifta Kellerman, Barter och Horndahl. Andra av Tufve Pålssons avkomlingar heter i våra dagar Paulson och Tufvesson.

Nils Perssons dotter Hanna blev gift med åbon Anders Mickelsson i Svedberga. Efter deras son Nils följde sonsonen Per Nilsson i Svedberga med nio barn, varav två söner och tre döttrar efterlämnar arvingar i våra trakter. De flesta heter Persson efter Per Nilsson och hans svärson Per Svensson i Hulta. En mycket känd person i denna krets var bankdirektör Pål Persson i Mjöhult.

Dottern Sissa Pers–dotter
blev maka till åbon Jöns Knutsson i Hulta. Från deras söner Knut och Lars härstammar en del lantbrukare, skeppare och sjökaptener, keramiker, murare, elektriker m.fl. i Kullabygden, Hälsingborg, Göteborg och andra orter. I förteckningen över denna gren märks köpman Bengt Nelson, Tjörröd och Hälsingborg, lantbrukaren och bankdirektören Alfred Nilsson i Tjörröd och Påhl Bengtsson. byfogde i Lerberget.

Sonen Jöns Persson
föddes 1708 och kunde således inte följa de äldre bröderna om dessa till äventyrs gav sig av mot Hälsingborg den minnesrika februaridagen 1710 för att beskåda den tidens största landskamp. 16–åringen Helge var kanske för övrigt redan utskriven som trosskusk e.d. Denne Jöns fick ta vid hemma, vilket ansågs son en stor förmån. Det hette åtminstone förr: ”Den som får gåren får allt”.

Efter Jöns Persson har släktgården gått i arv från far till son tills för ett femtontal år sedan, varför denna gren kommer att ägnas störst utrymme. Han gifte sig med Tåren Johans–dotter som efter makens död 1751 gifte om sig med Tufve Assarsson. Det var sed att första barnet i andra giftermålet skulle ha den avlidne makens namn. Tåren och Tufves son, född 1753, kristnades följaktligen till Jöns med efternamnet Tufvesson. I det första äktenskapet föddes minst tio barn men de flesta dog mycket unga. Barndödligheten var stor i forna tider.

Sonen Per, som föddes 1745, fick farfaderns namn och övertog hemmet 1768 då han gifte sig. Från detta generationsskifte finns de äldsta skriftliga handlingarna som bevarats på hemmanet.

Per Jönsson hade minst sex barn, Elna, Tåren och tre söner som efter varandra fick namnet Jöns, samt den näst yngste sonen Lars som övertog gården. (Huruvida Per Jönssons hel– och halvsyskon lämnade barn efter sig framgår ej av släktregistret i dess nuvarande skick.)

Av de båda döttrarna blev Elna gift med Per Gudmundsson i Södra Danhult. Från detta äktenskap kommer en massa Rasmussöner, Nilssöner.

Anders Persson
den yngste av Per Jönssons söner har lämnat flest avkomlingar efter sig. Visserligen finns endast noterat bröstarvingar efter tre av hans barn men tolv barnbarn och 27 barnbarnsbarn gav denna gren en god start. Anders Persson, som förvärvade en egendom i Hulta, hade endast en son, Per Andersson i Hulta. Denne var gift två gånger och hade tre barn med Sissa Sassers–dotter och nio med Sissa Sånas–dotter. Deras son Anders och sonsöner Per och Nils samt den sistnämndes son Anders blev efter varandra ägare av hemmanet i Hulta, där nu Väsby vattenverk är uppfört. Genom olika giftermål är Anders Pers–grenen befryndad med alla de gamla Hulta–släkterna. Av Anders Perssons övriga sonsöner blev Sone torpare i Hulta. En av Sones söner tog sig namnet Malmsten och blev kvarnbyggare i Vinberg invid Falkenberg. En av Malmstens söner var på sin tid brandchef i Falkenberg. Sones dotter Kerstin blev gift med distinktionskorpralen Nils Petter Jönsson–Ljunggren i Plöninge. De hade bl.a. sönerna Johannes, Oscar, Gustaf och Nils. Av Anders Perssons sondöttrar blev Boel gift med Per Pålsson i Hulta. Deras dotter Sissa blev i sin tur gift med Nils Andersson i Hustofta, morfar till Långarödstrion.

Anders Perssons dotter Boel blev först gift med Sven Svensson i Hulta och senare med Jöns Bengtsson. Dottern Kirstina (Kristina) kom till Ornakärr som maka till Per Olsson. Deras dotter Sissa blev gift med husaren Peter Richart i Ornakärr. Tre av Richarts söner tog namnen Möller, Malmström och Malmsten medan den fjärde kallade sig Pettersson och var skeppare i Höganäs.

En dotterson till Malmström är nämndeman Nils Bengtsson i Höganäs. Malmsten, med dopnamnen Sven Petter, var också husar och samtidigt vagnsmakare i Ingelsträde.

Anders Perssons andra dotter hette Sissa. Hon blev gift med lantbr. Hans Pålsson i Tågalycke. De hade fyra barn, Pernilla, gift med skepparen Ingel Skotte, Kersti, gift med lantbr. Anders Persson i Buskeröd, samt sönerna Per och Nils. En av Sissas sondöttrar var Anna, gift med Jeppa Gunnarsson i Klappe. Många av deras avkomlingar heter Jeppsson och Hermansson och är bosatta i Klappe och Buskeröd. En av Jeppas döttrar hette Boel, gift med smeden Jöns Lindelöv i Klappe. Av deras söner står Janne som bankdirektör i Halmstad, Bernhard som konsul i Göteborg och Ludvig som konsul i Sydamerika. En dotterdotter blev gift med mjölnaren Anton Gustafsson i Viken. Anders Pers–grenen, Gudmundssöner m. fl. är för övrigt mycket talrik och svår att överblicka.

Tåren blev gift med Måns Olsson i Södra Danhult, Hennes avkomlingar är inte så talrika som systerns.

Lars Persson i N. Danhult, gift med Tora Olofodotter, efterlämnade två döttrar och sonen Per som alltså var självskriven arvtagare. Av döttrarna blev den yngsta, Bengta, ingift i släkten nämligen med Per Nilsson i Svedberg nr 5. Denne Per Nilsson var sonson till Hanna Nils–dotter, i sin tur sondotter till den förste Per Jönsson i N. Danhult. Dottern Boel blev gift i Plöninge nr 2, men efterlämnade inga barn.

Lars Persson dog 1816, enligt uppgifter i sviter efter ett nattligt överfall på den för sin kroppsstyrka kände mannen. Hans maka var Tora Olofs–dotter från S. Danhult 2. Hon tycks ha varit en synnerligen kavat kvinna som processade med Ornakärr–bönderna om stängsel och kyrkostig, trätte med grannarna i S. Danhult och sökte påverka lantmätare och värderingsmän vid enskiftet. Hon överlät omkring 1835 egendomen på ende sonen Per Larsson.

Denne hade med makan Hanna Nils–dotter, en avlägsen släkting från den äldsta grenen, tio barn alla efterlämnande bröstarvingar. Det är barnbarn och barnbarnsbarn till Per Larsson som nu lever och verkar i Kullabygden och annorstädes. På några linjer finns ytterligare en eller två generationer.

Äldste sonen var Nils som hamnade i Esperöd på hemmanet med det inte officiella men dock välkända och förträffliga namnet tranebacken. Nummer två i syskonskaran var Troen. gift på en annan gammal släktgård, Per Pers i Ornakärr. Tredje barnet var en rask dräng som efter några år som rättare gifte sig med den unga änkan Bengta Nils–dotter Ingelsträde nr 4. Hon kom från Västergård i samma by och var först gift med Jöns Nilsson. Efter Lars kom Anders och efter honom Boel gift med konmunalordf. Nils Jönsson i Svedberga på Myregården, nu tyvärr ”Marnyhill”. Nr 6 var Anna, gift med lantbr. Per Johansson, Farhult. Nummer 7 var en påg som fick dot gamla släktnamnet Jöns och följaktligen hemmet. Han fick med hustrun Johanna Bengts–dotter en son och två döttrar. Om han eller hon bestämde namnet är svårt att veta, men det gamla redliga Per blev Petri. En ytterligare son var Pehr som bosatt sig i Bassholma. Näst yngst var Gustaf som gifte sig med Johanna Braun och Reste till Amerika. Sist i raden kom Bengta, gift med Nils Tufvesson från Östraby, med släktrötter från Nils Persson, född på N. Danhult 1697.

Karna Pers–dotter
den yngsta av Per Jönssons döttrar, föddes 1722. Hon blev gift mod lantbrukare Olof Persson i Ornakärr och hade med honom bl.a. sonen Per och döttrarna Kristin och Hanna. Per gifte sig med ett kusinbarn från Anders Pers–grenen och hans avkomlingar har redan nämnts i samband med denna gren. Det var för övrigt. Per Olssons dotter Sissa, som gifte sig mod husaren Peter Richart i Ornakärr.

Kristin Olas–dotter blev gift med skepparen och kyrkovärden Jeppa Månsson i Hässlebo. Deras dotter Kjersti blev i sin tur gift med lantbrukaren Gudmund Andersson i Hässlebo och från deras sex barn Anders, Jeppa, Måns, Kersti, Jöns och Hanna härstammar många lantbrukare, skeppare, sjökaptener m.fl. i Jonstorps–trakten. Andra har emigrerat till USA. Hesslow, Wallin, Nyberg, Regård m.fl. familjenamn förekommer nu bland avkomlingarna till Karna Pers–dotter från N. Danhult.

Tillbaka